Böj Dig

Våren 2014 presenterade föreningens konstnärer utställningen "Böj dig", en konstutställning för barn och vuxna i Konstnärshusets ärevördiga lokaler i Stockholm.


Här fanns en portal där besökarna måste böja sig för att träda in i galleriet. All konst presenterades i barnens höjd, det vill säga väldigt lågt, och besökarna gick i strumplästen eftersom här fanns en skogräns.


Golvet var pappersklätt och alla inbjöds till att med kritor göra tillägg till konstutställningen.


Tanken var att visa konst som passar både barn och vuxna, och som kan ge en gemensam upplevelse.