Föreningens bildande

Föreningen Renqvists verkstad bildades 2011.


Syftet är att förvalta konstnären Torsten Renqvists verkstad och ateljé samt skapa möjligheter för att där upprätthålla traditionen av en levande verkstad med ateljé och bronsgjuteri.


Föreningen vill värna känslan för det egenartade och genuina och ge plats för självständigt sökande och individuella tolkningar av tillvaron och konsten.


Föreningen vill bevara miljön kring Torsten Renqvists konstnärskap samt arbeta för att verkstaden och gjuteriet fortsätter att vara en plats för konstnärer och för konstnärligt arbete.


I detta syfte ska föreningen finna former för


  • Förvalta verkstaden och driva bronsgjuteriet – från vax till brons
  • Att arbeta i gjuteriet och där anordna kurser och workshops för att sprida hantverket
  • Skapa nätverk och knyta samarbetspartners till verksamheten
  • Samverka med andra discipliner som litteratur, film, musik och filosofi
dasd

Efter arbetets slut