Skissen och Skulpturen

Skultörens verkstad presenterar vårens utställning:


SKISSEN OCH SKULPTUREN

med vernissage söndagen 5 maj kl 12.00-16.00

Utställningen anknyter till Skulptörens verkstads berättande om hur en skulptur kommer till.


Från tekniker och material kommer vi nu in på själva processen. Varifrån kommer idén, hur hittar konstnären den slutliga formen och hur ser olika konstnärers vägar till ett färdigt verk ut?


Sökandet efter den rätta formen, material som har det rätta uttrycket, anpassning till en viss plats. Det är många komponenter som spelar in och här söker vi ta del av hur det kan gå till.


Välkommen till Skulptörens verkstad i Kummelnäs!