Renqvists verkstad

Program

HÖSTEN 2023

2 september: En dag i Skulptörens verkstad och i Myrsjöparken med "Spelande tjäder" av Torsten Renqvist

Vi uppmärksammar Torsten Renqvist och SKULPTÖRENS VERKSTAD. Ett samarbete med Kulturhuset Dieselverkstaden och Lele Lele Orchestra!

Den 2 september 11-18.30

Skulptörens verkstad bjuder på en familjedag med skulpturutställningar, enkelt kafé och ett för dagen nyskrivet äventyrsspel där barnen får vara med och bygga stora skulpturer kl 11-15

Dagen fortsätter sedan kl 17-18.30 i Myrsjöparken där skulpturen "Spelande tjäder” av Torsten Renqvist står. Anna- Lena Renqvist inleder kvällen. Därefter bjuds på Bulgarisk folkmusik och balkanromsk musik till bandet Lele Lele Orchestra. Lär dig dansa bulgarisk ringdans, därefter dans och musik på dansbanan.

3 september: "Kajsa Mattas och Marylyn Hamilton Gierow, solitärer, kollegor och vänner"

Att vara konstnär är ett ensamt arbete. För att hitta sitt sanna språk krävs de ensamma timmarna i ateljén. Att finna en kollega att då och då dela vardagslivets och arbetslivets olika delar med, är därför ovärderligt. Här presenterar Skulptörens verkstad två kollegor och vänner som var och en uttrycker sig på sitt genuina sätt. Vi får möte olika sätt att hantera materialets formbarhet, olika takt för att följa uttryckets nödvändighet och två olika temperament.Men tron på formens förmåga att uttrycka och förmedla väsentligheter om livets olika skiften - är densamma.

Med stöd av Sveriges Konstföreningar

Läs mer om utställningen

Höstens Gårdsutställning


På gården och i trädgården visas högklassig skulptur i
i samklang med naturen.

Utställare: Michael Crisp, Lotta Enocsson, Mats Eriksson, Annika Heed
Dina Hviid, Anders Jansson, Bitte Jonason Åkerlund
Mats Lodén, Torsten Renqvist, Mats Åberg, Erik Åkerlund

Till utställningarna finns också frågelekar som inbjuder till
ett aktivt betraktande i nyfikenhetens tecken.

Med stöd av Sveriges Konstföreningar


Nyheten "Lilla rundan"


En stig i trädgården speciellt för barn!
Kom och upptäck spännande skulpturer i snåren!

Workshops för barn och vuxna, alla dagar!

ÖPPET HUS

Lördag och Söndag 2-3 september 12-16
2 september Stor familjedag med specialskrivet Äventyrsspel för barnen! Se speciellt program.
3 september Vernissage för utställningen
"Kajsa Mattas och Marylyn Hamilton Gierow, solitärer, kollegor och vänner"
Invigning av Leif Bolter kl 13.00 därefter musik av
Paul Staouthamer, cello.
Visning av Torsten Renqvists ateljé
Förfriskningar och enklare kaffeservering
Workshop av olika slag för alla åldrar

Öppet Hus

alla lördagar och söndagar fram till 1 oktober 12-16
Utställningarna "Kajsa Mattas och Marylyn Gierow" och "Höstens Gårdsutställning"
Lilla Rundan för barn
Frågelekar i nyfikenhetens tecken för vuxna och barn
Workshops av olika slag för alla åldrar
Visning av Torsten Renqvists ateljé kl 14.00
Enklare kaffeservering
Lördag 30 september och Söndag 1 oktober 12-16
Finissage 1 oktober
för "Kajsa Mattas och Matylyn Hamilton Gierow" med musik av "Palace on wheels" som presenterar  nordindisk klassisk musik kring temat "Det individuella i konsten och det kollektiva" kl 15.00. www.stockholmsangeet.se
I samarbete med Sangeet Festival, Sveriges största festival för klassisk indisk musik och dans
Utställningarna Kajsa mattas och marylyn hamilton Gierow samt Höstens Gårdsutställning
Workshop av olika slag för alla åldrar
Visning Torsten Renqvists ateljé
Enklare kaffeservering
Skolor, föreningar och privatsällskap är välkomna att boka specialvisningar på övriga tider. Kursiverat nu

Kursprogram hösten 2023
Betongkurs
Lär dig modellera, ta en gipsform och gjut i betong, ytbehandling eller färgbehandling av betong
Efter genomgången kurs kan du så mycket att du kan fortsätta att arbeta i betong på egen hand.
En tredagarskurs, möjlig att boka för grupper. Exakta datum görs upp separat, anpassat per grupp.
Kostnad 2500:- Kursen blir av om minst 4 personer anmäler sig.
Lattexmasker
Gör en djurmask, skräck eller rolig mask i lera, ta gipsform och gjut din egen latexmask, måla den
Den här kursen är perfekt att göra tillsammans med barn eller ungdomar. Du får din egen mask att bära på fest eller äventyr. Dessutom kan du gjuta fler masker i samma form, kanske till hela familjen!
En tre och en halvdagarskurs. Möjlig att boka för för grupper. Exakta tider görs upp separat anpassat per grupp.
Kostnad 2500:- Kursen blir av om minst 4 personer anmäler sig

Vinter i Skulptörens Verkstad

Vintern är planeringstid i Skulptörens Verkstad. Planering för vårens utställning och för vårens kursprogram och Öppna Hus. I år är vi nyblivna medlemmar i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, vilket innebär att vi kan driva vår verksamhet än mer professionellt. Med vårt medlemskap i Arbetslivsmuseer ArbetSam har vi tillgång till stor kunskap om hur ett litet museum kan Skriv istället: Vintern är planeringstid i Skulptörens verkstad. Planering för vårens utställningar och för Öppet hus.

Vi är medlemmar i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, vilket innebär att vi kan bedriva vår verksamhet än mer professionellt. Med vårt medlemsskap i Arbetslivsmuseer ArbetSam har vi tillgång till stor kunskap om hur ett litet museum kan drivas.

Konstkurser

Bokningsbara fördjupnings-kurser för små eller större grupper. I år startar vi upp kurser som erbjuder fördjupning inom ett ämne. Kurserna kommer att ligga under verksamhetsåret och startas upp när vi når upp i erforderligt deltagarantal. Lämpligt för föreningar, privata grupper, olika yrkesgrupper eller andra verksamheter. Se vidare på beskrivning av varje kurs.