Renqvists verkstad

Kajsa Mattas och Marilyn Hamilton Gierow, Solitärer, Kollegor och vänner

Att vara konstnär är ett ensamt arbete. För att hitta sitt sanna språk krävs de ensamma timmarna i ateljén. Att finna en kollega att då och då dela vardagslivets och arbetslivets olika delar med, är därför ovärderligt.

Här presenterar Skulptörens verkstad två kollegor och vänner som var och en uttrycker sig på sitt genuina sätt.

Vi får möte olika sätt att hantera materialets formbarhet, olika takt för att följa uttryckets nödvändighet och två olika temperament.

Men tron på formens förmåga att uttrycka och förmedla väsentligheter om livets olika skiften - är densamma.

Med stöd av Sveriges Konstföreningar

Kajsa Mattas

"All rörelse i Kajsa Mattas skulpturer är nertonad, som komprimerad  av ett inre tryck. När man ser hennes figurer kan man komma att tänka  på andhämtningen hos en havsdyning. Dyningens rytmiska hävningar  är ibland långväga utlöpare av en övervunnen orkan någonstans långt  borta. 

Kajsa Mattas utformar sina skulpturer ned rigorös vaksamhet i  detaljerna, det nedtonade formspråket är som en viskning som kräver  maximal tydlighet i artikulationen. Här finns inget utrymme för  ungefärlighet. Men hennes art kräver också förhöjd koncentration hos den som lyssnar."

- Gösta Gierow

Kajsa Mattas är född 1948 i Finland, bosatt och verksam i Stockholm. Utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1975-81. Ledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna sedan 1989.

www.skulptorforbundet.se

Marylyn Hamilton Gierow

Sex roller Söker en Författare lyder titeln på en berömd pjäs. När  jag ser skulptören Marylyn Hamilton Gierow i arbete kan jag komma  på den där titeln. Hon formar sina skulpturer med snabba rörelser, på  en gång ömsint och tveklöst och klumpen av lera bär spår efter hennes  fingertoppar. Många gånger plattar hon till vad hon åstadkommit och  börjar från början igen. Men det som godkänns och blir kvar har ofta  framkommit med förvånansvärd snabbhet. Ja, så står skulpturen där:  ett lejon, en häst, ett ansikte eller en kvinnofigur. Men egentligen  spelar motivet en underordnad roll, skulpturen gestaltar i första hand  något annat än vad den föreställer: det är en rörelse som sökt en kropp."

- Gösta Gierow 

Marylyn Hamilton Gierow 

Född 1936 på Bölsnäs gård i Småland. Bosatt i Stockholm. Studier: West of England College of Art, Bristol 1959-1960 Konstfackskolan 1960-63. Konsthögskolan 1963-68.

https://marylynhamiltongierow.se/